Товариство Червоного Хреста Личаківського району
ГоловнаРеєстраціяВхід
Головна » 2011 » Грудень » 15 » Стратегія розвитку Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України до 2020 року
09:43
Стратегія розвитку Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України до 2020 року

ОСНОВНІ   НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА


Відповідно до Стратегії 2020 Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного  Півмісяця, прийнятої на засіданні Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації  Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у 2009 р, стратегічними цілями є:

1.          Жити та працювати разом у гармонії.

2.          Вести безпечний, здоровий спосіб життя.

3.          Рятувати життя та сприяти відновленню здоров"я тих, хто  постраждав від       надзвичайних ситуацій та катастроф.


СТРАТЕГІЧНА МЕТА 1

ЖИТИ ТА ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ У ГАРМОНІЇ

Основним підходом Товариства  до вирішення статутних завдань має стати   спільна діяльність в гармонії та співпраці із державними структурами і неурядовими організаціями, незважаючи на політичні, економічні, соціальні або інші чинники. Допоміжна роль  Товариства полягатиме в тому, щоб спонукати владні структури забезпечувати нагальні потреби вразливих верств населення. Займаючись  попереджувальною гуманітарною дипломатією, Товариство і надалі буде приділяти особливу увагу потребам  малозабезпечених людей.


СТРАТЕГІЧНА МЕТА 2

ВЕСТИ БЕЗПЕЧНИЙ, ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Концепція безпечного, здорового способу життя, що пропагується Червоним Хрестом і Червоним Півмісяцем, є одним із внесків  у всі складові розвитку людства.

Здоровий спосіб життя – це спосіб життєдіяльності людини, метою якого є  формування, збереження і зміцнення здоров"я. Важливими чинниками в цьому плані є  медичне, матеріально-побутове, соціальне забезпечення.

Надаючи медико-соціальні, побутові та інші послуги вразливим категоріям населення, і зокрема тим, що знаходяться за межею бідності,  Товариство вносить вагомий вклад у  збереження здоров"я людини. В рамках цієї роботи Товариство керується Цілями розвитку тисячоліття, Хіоською рамковою програмою дій по зменшенню шкоди та угодами щодо зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

В останні роки розширилась сфера діяльності Товариства за рахунок розв’язання проблем нових вразливих категорій громадян, таких як мігранти, біженці, шукачі притулку, жертви торгівлі людьми,  щодо розшуку та відновлення родинних зв’язків, втрачених у мирний час.

            Мета Служби розшуку Товариства – напрацювати стратегічний підхід, який          підвищить якість допомоги громадянам у розшуку та відновленні родинних зв’язків  як на національному рівні, так і на місцях.

 

 

СТРАТЕГІЧНА МЕТА 3

РЯТУВАТИ ЖИТТЯ ТА СПРИЯТИ ВІДНОВЛЕННЮ ЗДОРОВ"Я ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА КАТАСТРОФ

Люди, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф, потребують не тільки відновлення здоров"я, психологічної реабілітації, але, в першу чергу, соціально-побутової допомоги. З цією метою Товариство  має нарощувати свій потенціал щодо реагування на надзвичайні ситуації і катастрофи, постійно поповнювати склади недоторканих запасів необхідними речами для надання термінової допомоги постраждалим.  Саме тому необхідно залучати  спонсорів як на міжнародному, так і національному рівні,  для виділення Товариству  матеріально-технічних ресурсів для цільового використання під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

В умовах виникнення надзвичайних ситуацій, коли звичайні канали зв’язку не працюють,  Служба розшуку Товариства бере на себе обов’язки з надання допомоги громадянам у з’ясуванні долі близьких та відновленні родинних зв’язків.

 

Відповідно до основних напрямів стратегічного розвитку до 2020 року  основними завданнями діяльності Товариства є:

Завдання 1. Удосконалення нормативно-правової бази Товариства.

1.2. Укласти угоди про співпрацю з Головними управліннями ОДА, переглянути чинні угоди про співпрацю.

1.3. Внести зміни та доповнення до «Положення про ЛОО ТЧХУ».

1.4. Брати участь у розробці нових законів України, які стосуються діяльності Товариства.

1.6. Внести пропозиції  по внесенню змін до Закону  України «Про правовий режим воєнного стану» стосовно співпраці Товариства та Збройних Сил України на особливий період.

 

Завдання 2. Зміцнення фінансового забезпечення Товариства з метою виконання статутних завдань.

2.1. Збільшувати фінансові резерви Товариства з метою досягнення самодостатності у забезпеченні фінансування програм та акцій Червоного Хреста.

2.2. Забезпечувати залучення коштів для здійснення статутної діяльності Товариства від приватного сектору.

2.3. Удосконалювати методи управління фінансами у відповідності з міжнародними стандартами обліку та звітності.

2.4. Забезпечувати моніторинг  фінансової діяльності Товариства, регулярно проводити зовнішній аудит.

2.5. Домагатися створення первинних організацій Товариства на всіх працюючих об’єктах різних форм власності.

 

Завдання 3. Зміцнення організаційного менеджменту Товариства.

3.1. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення Товариства на всіх рівнях управління (комп’ютерним обладнанням, засобами зв’язку, транспортом, приміщеннями та ін.).

3.2. Удосконалювати систему обліку матеріально-технічних ресурсів і майна, що належать Товариству.

3.3. Встановити надійні зв’язки із корпоративними донорами для стабільного надходження коштів та залучати їх до діяльності Товариства.

 

Завдання 4. Розвиток молодіжної та волонтерської ланок Товариства.

4.1. Зміцнити мережу молодіжних координаторів, залучати їх до роботи в статутних органах.

4.2. Розробити систему мотивування молодіжних волонтерів та їх залучення до виконання гуманітарних програм.

4.3. Підтримувати та зміцнювати зв’язки з молодіжними організаціями інших національних товариств.

4.4. Організувати навчання  молодіжних активістів навичкам   програмно-цільової діяльності Товариства.

4.5. Активізувати роботу по створенню санітарних постів і дружин у закладах освіти.

 

Завдання 5. Поширення знань щодо міжнародного гуманітарного права.

5.1. Забезпечити виконання зобов’язань Товариства щодо реалізації норм міжнародного гуманітарного права у відповідності зі Статутом Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

5.2. Брати активну участь у роботі Міжвідомчої комісії з імплементації  в Україні міжнародного гуманітарного права.

5.3. Здійснювати контроль за дотриманням Закону України «Про символіку Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Україні».

5.4. Проводити роботу із забезпечення процесу навчання основ міжнародного гуманітарного права  шляхом надання консультацій викладацькому складу.

5.5. Систематично проводити інформаційну роботу серед працівників державних органів виконавчої влади про Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

 

Завдання 6. Удосконалення системи професійного навчання працівників Товариства та підвищення їх кваліфікації.

6.1. Аналізувати роботу з  підвищення кваліфікації працівників Товариства на всіх рівнях, розробляти заходи з її оптимізації.

6.2. Розробити систему мотивування працівників Товариства до сумлінного виконання своїх обов’язків.

6.3. Узагальнювати кращий досвід роботи організацій Товариства, розповсюджувати його серед всіх організацій.

6.4. Готувати  інформаційно-методичні матеріали з усіх розділів роботи та забезпечувати ними організації відповідно до їх потреб.

6.5. Використовувати місцеві ресурси для підготовки кадрів на всіх рівнях.

6.6. Залучати висококваліфікованих фахівців з різних напрямів гуманітарної діяльності для підвищення рівня навчальних програм Товариства.

 

Завдання 7. Удосконалення інформаційної політики діяльності Товариства.

7.1. Удосконалювати систему інформування громадськості, урядових структур, органів місцевого самоврядування і засобів масової інформації про діяльність Товариства.

7.2. Забезпечувати інформаційно-пропагандистську підтримку програмно-цільової діяльності Товариства.

7.3.  Удосконалити веб-сторінку  ЛОО ТЧХУ.

7.4. Розвивати видавничу діяльність Товариства та розбудову власного інформаційного простору шляхом створення поліграфічної бази для випуску друкованої продукції.

7.5. Проводити масові інформаційно-пропагандистські заходи, благодійні акції і доброчинні кампанії, що сприятимуть популяризації роботи Товариства та залученню додаткових ресурсів з метою надання допомоги найбільш уразливим категоріям населення.

7.6. Активізувати роботу прес-служби  ЛОО ТЧХУ.

 

Завдання 8. Розвиток гуманітарної дипломатії для забезпечення напрямів стратегічної діяльності Товариства.

8.1. Керуючись принципами гуманітарної дипломатії Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця досягти створення максимально сприятливих умов для виконання Товариством своїх статутних завдань.

 

Завдання 9. Створення системи організації та проведення навчання навичкам надання першої допомоги серед населення.

9.1. Отримати сертифікат ресурсного центру Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця по першій допомозі на право проведення  навчання навичкам надання першої допомоги серед населення.

9.2. Сформувати навчально-методичну базу для проведення навчань по першій  допомозі та підготовці викладацького персоналу.

9.3. Передбачити системою навчання навичкам надання першої допомоги можливість отримання додаткових ресурсів для статутної діяльності Товариства. постійну основу  як одне  із джерел отримання додаткових ресурсів.

9.4. Здійснювати контроль за ефективним та висококваліфікованим проведенням навчання.

 

Завдання 10. Розвиток партнерського міжнародного співробітництва.

10.1. Брати активну участь в обговоренні та вирішенні найважливіших                                                                                 питань Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

10.2. Розвивати міжнародне регіональне співробітництво.

10.3. Приділяти особливу увагу розвитку двосторонніх партнерських відносин з партнерськими національними товариствами Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

10.4. Надавати посильну гуманітарну допомогу іншим національним товариствам Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у разі  надзвичайних ситуацій.

10.5. Сприяти вирішенню проблем міжнародного і міжрегіонального характеру.

 Завдання 11. Удосконалення роботи Служби розшуку Товариства.

11.1. Розширення можливостей щодо відновлення родинних звязків та підвищення ефективності цієї роботи:

-   Вивчати  потреби у розшуку та воззєднанні родин серед населення з числа нових вразливих категорій осіб (мігранти, біженці, шукачі притулку в Україні, особи без громадянства)  для надання їм якісних послуг.  

-   Розробити план дій для забезпечення імплементації в регіоні країни програм розшуку та відновлення родинних зв’язків  в ситуаціях, що не є збройними конфліктами.

-          Розробити процедуру моніторингу діяльності  в регіоні для надання допомоги у розшуку та відновленні родинних звязків  для нових вразливих категорій осіб.

11.2. Зміцнення механізмів координації та підвищення ефективності співробітництва в рамках Мережі родинних звязків Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця:

-    Розвивати співробітництво з державними архівами та установами, дипломатичними представництвами, громадськими  і благодійними організаціями та фондами щодо організації спільного надання допомоги новим вразливим категоріям осіб.

-    Узагальнювати кращий  досвід національних товариств країн Європи у сфері надання допомоги мігрантам, біженцям, шукачам притулку та особам без громадянства.

-    Запровадити практику систематичного використання інформаційного ресурсу «Extranet»  Мережі родинних зв’язків з  метою обміну інформацією з розшуку та  відновлення родинних зв’язків.

11.3. Підвищення відповідальності Товариства за діяльність у сфері розшуку та відновлення родинних звязків:

-    Активізувати інформаційно-пропагандистську роботу з населенням як на національному, так і на регіональних рівнях, щодо надання допомоги у розшуку та возз’єднанні родин з числа мігрантів, біженців, шукачів притулку в Україні.

-   Розробити довгостроковий план інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підтримки виконання «Стратегії з відновлення родинних зв’язків для Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (2008 – 2018)».


Завдання 12. Удосконалення  Служби Товариства по підготовці і реагуванню на надзвичайні ситуації з метою забезпечення готовності Товариства до роботи в умовах  надзвичайних ситуації.

12.1. Забезпечити оперативне реагування на потреби в розшуку та відновленні родинних зв’язків,  поліпшення якості допомоги громадянам при виникненні надзвичайних ситуацій:

-   Встановити загальні стандартні операційні процедури щодо розшуку та  відновлення родинних зв’язків  під час  стихійних лих.

-   Організувати в ЛОО ТЧХУ центр з інформаційно-аналітичної підтримки оперативних розшукових заходів в умовах надзвичайних ситуацій.

- Розробити систему координаційних та інформаційних механізмів між Товариством та відповідними державними структурами України для здійснення розшуку та відновлення родинних зв’язків  у зонах стихійного лиха.

12.3. Удосконалювати програму підготовки штатних працівників і волонтерів до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

 

                                                                                    ________________

Прес - служба Львівської  ОО ТЧХ

 


 


Переглядів: 1298 | Додав: Олекса
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Неділя, 04.12.2022, 06:17
Webmoney
E957042746057 U511828258153 Z226274508252 R134004408733
Меню сайту
Форма входу
TRANSLATE
Наші друзі
catalog.red-cross.org.ua redcross.org.ua lviv.medprof.org.ua meduniv.lviv.ua www.icrc.org/rus www.drk.de
Календар
Архів записів
Наше опитування
Звідки Ви довідались про наш сайт?
Всього відповідей: 350
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Iv. Stepura © 2022