Товариство Червоного Хреста Личаківського району
ГоловнаРеєстраціяВхід
Головна » 2013 » Лютий » 28 » Відлуння звітно-виборної конференції Українського Лікарського Товариства у Львові, яка відбулася 9 лютого
22:03
Відлуння звітно-виборної конференції Українського Лікарського Товариства у Львові, яка відбулася 9 лютого

«МИ  ПОВИННІ  АКТИВІЗУВАТИ  СВОЮ УЧАСТЬ  У  СУСПІЛЬНОМУ  ЖИТТІ!» 

Саме така думка звучала рефреном у звітній доповіді го­лови товариства доцента Андрія Базилевича та всіх виступаючих на черговій звітно-виборній конференції Українського лікарського товариства у Львові, яка відбулась 9 лютого цього року. У доповіді було детально про­аналізовано як здобутки, так і недо­ліки роботи Головної управи та всьо­го товариства, зокрема, його комісій за звітний період. Голова УЛТ у Львові висловив щиру подяку всім, хто активно працював у товаристві, а також конструктивним критикам недоліків у його роботі.


Доповідач повідомив присутніх, що зусиллями УЛТ бу­ло забезпечено відзначення на державному рівні 100-ліття товариства, проведено масштабні промоційні заходи, видано об’ємну бібліотечку цікавих книг до ювілею, створено віде- офільми. Члени УЛТ у Львові вже традиційно взяли активну участь у форумах СФУЛТ та ВУЛТ. Завдяки налагодженій співпраці товариства з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького проведено декілька науково-практичних конференцій з актуальних проблем ме­дицини, а також ювілейні конференції, присвячені Мар’янові Панчишину та славетній родині Сельських-Вовк. Відбулись 4 поїздки членів товариства до Франції для ознайомлення з тамтешньою системою охорони здоров’я. Було успішно про­довжено традицію щорічного святкування «маланчиного» балу. Доволі активно працював лікарський клуб імені Юрія Липи: серед інших заходів, у клубі відбулись зустрічі з низ­кою митців, членів Національної спілки письменників, зок­рема, з відомим вченим-істориком Валерієм Бебиком.

Дещо активізувався зв’язок з первинними осередками, систематично проводились розширені засідання Головної управи за участю голів осередків та їх окремих представників. Створено інтернет-сторінку УЛТ, яка систематично оновлю­ється, започатковано створення електронного реєстру членів товариства. Реалізовано масштабний унікальний проект «УЛТ - велика родина». Організовано нові осередки това­риства у 4-й комунальній поліклініці Львова, у Пустомитівському і Турківському районах Львівщини, прийнято у чле­ни товариства 65 лікарів. Надавалась юридична допомога лікарям у захисті їх інтересів у професійній діяльності.

У січні 2012 року було відзначено 100-літній ювілей часо­пису УЛТ «Народне здоров’я». Він почав виходити у вдвічі більшому форматі та об’ємі, що дозволило вивести його на якісно вищий щабель, розширити тематику публікацій. Члени товариства, його Головної управи неодноразово брали участь у теле- та радіопередачах, присвячених 100-літньому ювілею УЛТ, часопису «НЗ», актуальним питанням нашої медицини.

Серед завдань, які потрібно реалізовувати, було названо організацію у домівці товариства «Днів осередків», прове­дення виїзних засідань Головної управи, перереєстрацію Статуту товариства, завершення створення електронного реєстру членів, подальший якісний розвиток часопису «НЗ» та збільшення числа його передплатників. Важливим є за­твердження юридичного статусу домівки товариства, вдос­коналення та популяризація музейної експозиції.

 На завер­шення свого звіту доцент А. Базилевич наголосив, що «мета товариства - сильна, впливова, злагоджена організація, що відіграє важливу роль у державотворенні»!

         Було заслухано звіт скарбника товариства Олександра Канчалаби,із якого присутні довідались про фінансову ситуацію організації та можливості її покращання.

        Заслухано доповідь голови контрольно-ревізійної комісії д-ра Ореста Лерчука. Одноголосно затверджено ці звіти та представлений кошторис товариства на 2013 рік.

        У своїй доповіді голова комісії юридичного та соціального захисту д-р Олег Іванців розповів про виконану роботу, різні напрямки діяльності комісії, процедуру вирішення звернень до комісії, наголосивши, що на це мають право не лише члени УЛТ. Конференція була поінформована про перебіг судового вирішення ситуації із домівкою товариства.

        Заступник голови комісії з питань лікарської етики д-р Леся Луць докладно зупинилася на цій важливій ділянці роботи товариства, наголосивши, що медицина, як і наука, «без совісті спустошує душу». Було представлено інформацію про співпрацю УЛТ у цій сфері діяльності з Українським Католицьким Університетом («Школа біоетики») та Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького (курс біоетики при кафедрі філософії та економіки), а також щодо проведених спільних конференцій з проблем біоетики та деонтології. Відзначено, що УЛТ дбає про створення в медичних закладах етичних комісій. Щорічно 7 квітня разом з УКУ проводяться заходи під гаслом захисту життя ще ненароджених дітей.

      Доцент Володимир Синиця поінформував конференцію про діяльність очолюваного ним Суду лікарської честі УЛТ у Львові. Він зауважив, що хоча впродовж звітного періоду Суд не був змушений вирішувати
якіс
ь конкретні звертання, вже саме його існування відіграє позитивну
рол
ь у функціонуванні системи охорони здоров’я, у покращанні мікроклімату в медичних колективах, ставленні лікарів до пацієнтів.

       Із виступу голови комісії по роботі з осередками доктора Ореста Тушницького присутні довідались, що сьогодні у Львові працюють 34 первинні осередки, а у районах області -11, тобто залучення колективів лікувальних закладів до членства в УЛТ зросло на 5%. У розроблену електронну базу даних внесено інформацію про 1115 членів товариства. Для покращання співпраці з осередками персонально між членами Головної управи товариства закріплено по 2-3 осередки.

        Про роботу відродженої 4 роки тому науково-видавничої комісії учасникам конференції розповіла її незмінний голова доцент Анна Гаврилюк. Стараннями комісії було налагоджено плідну співпрацю із ЛНМУ ім. Данила Г Глицького, ГУОЗ ЛОДА, низкою профільних лікар­ських товариств і асоціацій. Це до­зволило на високому науковому рівні провести ряд науково-практич­них конференцій із актуальних проб­лем медицини, в тому числі, і за участю іноземних спеціа­лістів та науковців. Ці заходи викликали значний інтерес практичних лікарів; усі учасники конференцій отримали сертифікати.

      Голова Статутної комісії доктор Аретій Кравець повідомив про те, статут був змінений, згідно з вимо­гами Управління юстиції ЛОДА та Податкової адміністрації. Однак, тепер триває його доволі кардиналь­на редакція у відповідності до прий­нятого нещодавно Закону України про громадські об’єднання.

Голова кваліфікаційно-кадрової комісії д-р Любов Ней-Гоцко роз­повіла про роботу комісії, зокрема, щодо залучення до товариства нових членів. Вона представила рекомендо­ваних до прийняття в члени товари­ства, після чого учасники конферен­ції проголосували за це. У своєму виступі пані Ней-Гоцко також зупинилася на питаннях організації сплати членських внесків та необхід­ності покращання кадрової дисципліни у первинних осередках.

У своєму виступі головний редактор часопису УЛТ «На­родне здоро'я» доцент Зеновій Масний наголосив на тому, що більше 100 років тому в часи без­державності українські лікарі-патріоти створили товариство, більше 20 ро­ків тому його відроджували  ті, хто ще до здобуття незалежності на конгресі СФУЛТ у Києві підняли на­ціональний прапор та заспівали Гімн. Виступаючий з гіркотою від­значив, що «сьогодні, коли розквіт­ла буйним цвітом підступно посіяна в суспільстві апатія та збайдужіння, коли у суспільстві домінують спо­живацькі настрої, маємо доволі значні зміни не в кращий бік і в нашій лікарській громаді».

Далі промовець сказав про те, що газета УЛТ у Львові - сьогодні єдина в Україні газета професійного громадського об’єднання зі 100-літньою історією. На її шпальтах немає ні кримінально-скандальних історій чи світських пліток, ні новин медицини, які тепер кожен бажаючий може знайти в Інтернеті. Але у нашій газеті є інформація, яку не знайти ні в Інтернеті, ні в інших ЗМІ - про життя лікарської громади, історію нашої медицини, її відомих та невідомих діячів, про все те, що спрямоване на формування лікаря-патріота. Саме на сторінках «Народного здоров’я» народжувався свого часу «Етичний кодекс лікаря України», прийнятий сьогодні у межах усієї держави. «Іноді нам дорікають, що подаємо забагато історії, - зазначив промовець, - забуваючи про те, що саме історія дає можливість правильно визначитись у сьогоденні та служить фундаментом для майбуття!». Разом зі збільшен­ням обсягу газети зросла і кількість опублікованих у ній матеріалів на актуальну медичну тематику (кардіологія, вроджені вади, стовбурові клітини тощо).

Доцент З. Масний підкреслив, що «Народне здоров’я» - газета для лікарів і про лікарів, газета, яку роблять самі лі­карі. Він закликав лікарську громаду ширше долучатись до співпраці з часописом - передплачувати його, подавати до нього цікаві дописи. Промовець застеріг лікарську громаду Львівщини від можливості здобуття «геростратової слави» у випадку зникнення газети через збайдужіння читачів, оскільки на 2013 рік «НЗ» передплачують у всіх областях України значно активніше, ніж на Львівщині та у самому Львові. У виступі також було відзначено, що ректор ЛНМУ ім. Данила Галицького академік Борис Зіменковський та про­ректор професор Анатолій Магльований приділяють газеті надзвичайно багато уваги та надають конкретну величезну допомогу в її виданні.

Доктор Василь Савенко розповів про різні аспекти ак­тивної діяльності очолюваного ним Старосамбірського осе­редку УЛТ, зокрема про опікунські акції щодо сиротинця у Лаврові. Основну частину свого емоційного виступу він присвятив тим багатьом серйозним проблемам, які виникають у системі охорони здоров’я району внаслідок її рефор­мування. Зокрема, було відзначено, що зважаючи на постаріння населен­ня, заміна надання стаціонарної до­помоги у дільничних лікарнях на амбулаторну суттєво погіршить си­туацію з доступністю повноцінної медичної допомоги, як рівно ж і ліквідація на місцях посад стоматологів і акушерів та багато інших, не завжди проду­маних, реформістських заходів.

       Голова обласного об’єднання ветеранів доцент Богдан Винничен­ко закликав учасників конференції і в їх особі всю лікарську громаду брати активну участь у побудові гро­мадянського суспільства. Він наголо­сив на потребі враховувати, що в теперішні часи люди похилого віку не завжди мають можливість опла­тити все більш вартісне лікування, і тому закликав лікарів пам’ятати про велику жертовність наших колег-попередників.

«Не чекати чогось від УЛТ, а віддаватись реальній праці у ньому» , -закликав голова осередку товариства у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні д-р Василь Штибель. Слід зазначати, що за час своєї громадської діяльності він неодноразово проявляв велику актив­ність, зокрема у захисті прав лікарів при виконанні ними своїх професій­них обов’язків. У своєму виступі д-р В. Штибель зупинився на питаннях про­ведення атестації, впорядкування оплати роботи лікарів, підвищення їх громадської активності.

Член Головної управи д-р Андрій Іванців ознайомив присутніх із програмою лояльності «УЛТ – велика родина», згідно з якою вже понад 500 членів товариства отримали персональні  ідентифікаційні дисконтні картки. Детальніше про всі аспекти цієї цікавої  та корисної програми розповіла представник компанії «!Фест» пані Ірина Завербна.  

       Голова секретаріату товариства д-р Володимир Семенів розповів про окремі аспекти роботи Головної управи впродовж звітного періоду, слушно відзначивши, що «зроблено все те, що була змога зробити, хоча можна було зробити як більше, так і менше». Він наголосив на тому, що коли стоїть питання про виживання як Українського лікарського товари­ства, так і всієї вітчизняної медицини, лікарська громада повинна мобілізувати свої зусилля, бо йдеться про здоров’я народу і майбутнє держави.

       Голова Личаківської районної організації Товариства Червоного Хреста у м. Львові пані Ірина Апостолюк висловила цілу низку конк­ретних цікавих пропозицій щодо широкої та різнобічної співпраці цього товариства та УЛТ.

 Велике зацікавлення учасників конференції викликав виступ багатолітнього  члена УЛТ, заступника ди­ректора Департаменту охорони здоров’я (колишнього ГУОЗ) ЛОДА д-ра Ірини Микичак. Вона подякувала всім небай­дужим, хто взяв участь у конферен­ції, відзначивши, що Головною упра­вою зроблено дуже багато, зокрема у захисті права на свою домівку. Пані І. Микичак побажала товари­ству в подальшій роботі виявляти більше конструктивізму і закликала активніше залучати до вирішення важливих проблем, які життя ставить перед УЛТ, депутатів різного рівня, нагадавши, що до Верховної Ради теперішнього скликання від Львівщини обрано чотирьох Народних депутатів - колишніх випускників ЛНМУ ім. Да­нила Галицького - Романа Ілика, Василя Пазиняка, Олега та Андрія Тягнибоків. У виступі було відзначено також досить добру співпрацю між Департаментом охорони здоров’я та Головною управою УЛТ у Львові.

Д-р Ірина Микичак ознайомила присутніх зі станом сис­теми охорони здоров’я Львівщини. «Охорона здоров’я Львів­щини - це близько 60 тисяч медиків, у тому числі 11 тисяч лікарів, 345 медичних закладів. Незважаючи на те, що нам ще дуже далеко до європейської медицини у питаннях організації, у Львівській області найнижча в Україні дитяча смертність, майже врівноважені показники народжуваності та смертності населення       (-0,3%). У ЗМІ не завжди об’єктивно та різнобічно висвітлюється досвід реформування». Запро­поновано зміцнення співпраці між ДОЗ ЛОДА та УЛТ, у створенні Громадської колегії, ради молодих лікарів, опікун­ських (наглядових) рад у лікувальних закладах. Оскільки щорічно близько 100 лікарів із Львівщини вдосконалюють свою фахову майстерність за кордоном, було б доцільно, щоб вони ділились отриманим досвідом на сторінках «Народно­го здоров’я».

У всіх виступах на конференції було дано задовільну оцінку роботі голови товариства та Головної управи. За при­йняття такої оцінки було одностайно проголосовано.

Учасники конференції активно долучилися до обгово­рення важливого питання про розмір благодійних внесків членів товариства і прийняли відповідне рішення.

Після активного обговорення висунутих кандидатур таєм­ним голосуванням конференція обрала голову товариства, яким став д-р Володимир Семенів, та членів Головної упра­ви (21 особа). Крім того, шляхом відкритого голосування було обрано голів комісій.

Новообраний голова УЛТ у Львові д-р Володимир Семе­нів склав перед учасниками конференції урочисту Присягу.


Нова головна управа УЛТ

---

ГОЛОВА ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА:


СЕМЕНІВ ВОЛОДИМИР (26.01.1962) – ШПИТАЛЬ ШЕПТИЦЬКОГО

 

НОВА УПРАВА:

БАЗИЛЕВИЧ АНДРІЙ (15.11.1966) – ЛНМУ

БІЛЕНЬКА ОЛЬГА (27.12.1951) – 5 ЛІКАРНЯ

ГОГОША-КРУК ІРИНА (01.06.1987) – 5 ЛІКАРНЯ

ГУЗЬ ЮЛІАНА (03.09.1978) – 4 ЛІКАРНЯ

ДОВГАНЬ ОЛЕСЯ (04.07.1973) – ЛОКЛ

ДУДА ОЛЕГ (20.10.1976) – ЛДОРЛДЦ

ЖУКРОВСЬКА ЗІРКА (23.08.1972) – БЕРІНГЕР

ІВАНКІВ ЗОРЯНА (05.02.1965) – АРТЕРІУМ

ІВАНЦІВ АНДРІЙ (23.05.1973) – ЗУСДМЦ

КЛЬОФА ТАРАС (08.04.1974) – ОВГ 1120

ЛУЦЬ ОЛЕКСАНДРА (30.12.1948) – ЛЬВІВСЬКИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

ОСТРОВСЬКИЙ МИРОН (18.02.1960) – 5 ПОЛІКЛІНІКА

ПЕТРИШИН ОЛЬГА (25.02.1964) – ЛНМУ

САВЕНКО ВАСИЛЬ (09.08.1960) – СТАРО-САМБІРСЬКА ЦРЛ

САВЧИН ВАСИЛЬ (20.05.1960) – 8 ЛІКАРНЯ

СІРА ОКСАНА (01.01.1960) – ОБЛШКІРВЕНДИСПАНСЕР

ТУШНИЦЬКИЙ ОРЕСТ (31.05.1977) – ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ КРОВІ

ШМІДТ МИХАЙЛО (27.09.1978) – ЛДОРЛДЦ

ШТИБЕЛЬ ВАСИЛЬ (08.02.1967) – ЛОДКЛ «ОХМАДИТ»

 

  Фото – Ірини Апостолюк

    Зеновій МАСНИЙ,

    доцент, головний редактор часопису УЛТ  «Народне здоров'я»

  

     Довідка: 

Оригінал статті опубліковано у часописі "Народне здоров"я" №2 (287), 2013 р.


Он-лайн повідомлення про конференцію УЛТ див. за адресами

http://www.meduniv.lviv.ua/files/press/narod-zd/NZ_2_2013.pdf

http://lviv-redcross.at.ua/blog/2013-02-09-1177


 

 

 

 

Переглядів: 1612 | Додав: Олександр
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
П`ятниця, 19.07.2024, 08:25
Меню сайту
Форма входу
TRANSLATE
Наші друзі
catalog.red-cross.org.ua redcross.org.ua lviv.medprof.org.ua meduniv.lviv.ua www.icrc.org/rus www.drk.de
Календар
Архів записів
Наше опитування
Звідки Ви довідались про наш сайт?
Всього відповідей: 362
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 4
Гостей: 3
Користувачів: 1
alexapostolyuk77
Iv. Stepura © 2024