Товариство Червоного Хреста Личаківського району
ГоловнаРеєстраціяВхід
Головна » 2013 » Березень » 14 » У партнерів Червоного Хреста: конференція Львівської обласної Асоціації медичних сестер
22:37
У партнерів Червоного Хреста: конференція Львівської обласної Асоціації медичних сестер

ВИСОКУ  ЯКІСТЬ  МЕДИЧНИМ  ПОСЛУГАМ


Сьогоді, 14 березня 2013 року, у м. Львові відбулася науково-практична конференція  Асоціації медичних сестер Львівської області „Медсестринство без кордонів, розвиток та перспективи”.

    У ній взяли участь понад 180 учасників, які представляли: Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,  ВНКЗ ЛОР „Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського, Львівський медичний коледж післядипломної освіти, медичний коледж Львівського Національного медичною університету ім. Данила Галицького, Львівський обласний центр здоров'я, школу біоетики та колегіум Українського католицького університету, медсестринство Львівської області із 20-ти регіонів України, Польщі та Словаччини.

   Львівську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України, яка налічує 105 членів Асоціації,  представляла на конференції головна мадична сестра Марія Уманова та редакція нашого сайту.  

  Відкрила конференцію заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ з медсестринства, Лауреат Національної Медичної Премії України, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я ЛОДА з медсестринства Наталія  Галапац. 

Учасників конференції привітали: президент Львівської обласної Асоціації медичних сестер, член правління Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Ірина Шевчук (на знімку), керівник школи біоетики Українського католицького університету, директор колегіуму УКУ, о. Ігор Бойко.

 З доповіддю «Актуальні питання надання якісної медсестринської допомоги населенню, впровадження стандартів роботи медичних сестер у закладах охорони здоров"я Львівщини, регіонів України та за кордоном»  виступив заступник начальника управління розвитку, планування та організаційно-фінансового забезпечення , начальник відділу кадрового та організаційного забезпечення Департаменту охорони здоров"я ЛОДА, кандидат медичих наук, Заслужений лікар України Вячеслав Верес.В обговоренні доповіді взяли участь: директор ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського», доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар Україи Марія  Шегедин (на знімку), завідувач кафедри організації управління охорони здоров»я ЛНМУ ім. Данила Галицького О. Любінець, голова Асоціації медичних сестер Одеської області, старша медична сестра відділення інвазивних методів діагностики та лікування КУ «Одеська ОКЛ» С. Платовська та ін.

Доповідь " Розвиток зарубіжних та регіональних громадських професійних організацуій медичних сестер"  виголосила  президент Асоціації  медичних сестер і акушерок Польщі Гражина Павелчик. Із співдоповідями на цю ж тему виступили: президент регіональної Асоціації медичних сестер і акушерок Високі Татри (Словаччина) Лукаш Кобер, а також  головна медична сестра Департаменту охорони здоров"я Миколаївської ОДА, голова обласної Асоціації медичних сестер  Тетяна Кубріна. 

    Учасники конференції працювали також у чотирьох секціях. 

    З основними доповідями: 

    «Актуальні питання надання якісної  медсестринської допомоги населенню, впровадження стандартів роботи медичних сестер у закладах охорони здоров’я Львівщини, регіонів України та закордоном», 

   «Роль Асоціації  медсестер в розвитку лідерства в медсестринстві»,

   «Розвиток регіональної та  міжнародної співпраці в медсестринстві», 

   «Роль медичних сестер в управлінні охороною здоров’я», 

   «Розвиток комунікацій в медсестринстві. Етичні  основи сестринської справи», 

   «Розвиток безперервної освіти медичних сестер» - виступили: 


   Верес В.М. – заступник начальника управління розвитку, планування та організаційно-фінансового забезпечення – начальник відділу кадрового та організаційного забезпечення Департаменту охорони здоров’я обласної державної дміністрації, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України;    

   Шегедин М.Б. –  директор ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського»,  д-р.мед.н., професор, Заслужений лікар  України;

   Кубріна Т.С. – головна медсестра Департаменту охорони здоров’я Миколаївської ОДА, голова Асоціації медичних сестер Миколаївської області;

   Шевчук І.Б. – президент Львівської обласної асоціації медичних сестер;

   Галапац Н.Б. – заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ з медсестринства, головний позаштатний спеціаліст з медсестринства Департаменту охорони  здоров’я    ОДА; 

   Островерха Ю.А. – головний лікар Львівського обласного центру здоров’я;

   Луць І.М. - директор Львівського медичного коледжу післядипломної освіти;

   Отець Ігор Бойко – декан філософського факультету Українського католицького  факультету;

   Флоріна Н.О. – президент Асоціації медичних сестер Харківської області, завідувач відділенням післядипломної освіти Харківського базового медичного коледжу;

    Гдулевич Л.Ю.– заступник директора Львівського медичного коледжу  післядипломної освіти 

    та інші спеціалісти.
Виступаючі констатували, що на сучасному етапі в Україні формуються умови для підвищення ефективності і значимості середнього медичного персоналу в наданні медичної допомоги всім верствам населення, які її потребують. Для досягнення цієї мети реалізуються ряд заходів, одним з яких є удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації, атестації середнього медичного персоналу до міжнародних стандартів.

Одним з потужних механізмів поліпшення ефективності використання ресурсів є підвищення якості медичної допомоги. Розроблено порядок управління і контролю якості, який являє собою вертикально організовану структурно - функціональну систему, що включає усі рівні управління - від Міністерства до установи охорони здоров’я.
Найефективнішим способом організації і проведення медсестринської опіки, коли організовано та систематично визначаються проблеми пацієнта, розробляється та виконується план їх вирішення, оцінюється ефективність плану по відношенню та встановленню проблем - є медсестринський процес. Впровадження медсестринського процесу в практичну охорону здоров'я - це необхідна умова для створення  науково-обгрунтованого професійного догляду за пацієнтом.
Головний лікар Львівського обласного центру здоров"я Юрій Островерха (на знімку), головуючий на одній із секцій, розглянув з учасниками конференції проблему, яку висвітлив у сапівдоповіді "Роль розвитку комунікацій та етики в роботі медсестринської служби".
Старша медична сестра відділення паліативного лікування шпиталю ім. Митрополита Адрея Шептицького, сестра Згромадження Сестер Милосердя св. Вінкентія Йосафата Оксана Дробик (на знімку - крайня зліва), виголосила на засіданні секції співдоповідь "Роль медичних сестер у розвитку паліативної допомоги".
Про розвиток безперервної освіти медичних сестер йшлося на секції, де в числі головуючих була заступник головного лікаря Львівської обласної клінічної лікарні з медсестринства, голова найчисельнішого первинного осердку Товариства Червоного Хреста серед медичих закдадів м. Львова Леся Зробок (на знімку - за столом президії).
На якій би із секцій не працювали учасники конференції, вони мали змогу побачити, що стандарти медсестринської діяльності - це спроба на основі доказової медицини використовувати світовий досвід та, враховуючи особливості охорони здоров’я України, створити можливість оцінювати і контролювати якість роботи медичної ссстри, встановити якісний стандарт, згідно з яким мають надаватись медичні послуги, - що удосконалить діяльність медичних сестер в системі охорони здоров'я .

Медична сестра, фельдшер, акушерка - це ті професії медиків, які надають комплексну медико-соціальну допомогу людині впродовж життя. Саме тому важливою складовою стратегічного плану розвитку медичної галузі є ефективна підготовка медичних кадрів, від чого залежить якість надання медичної допомоги населенню України.

        

              Резолюція науково-практичної конференції

    Беручи до уваги викладене, учасники конференції вирішили:

1. Розгорнути в медичному співтоваристві із залученням представників медсестринської спільноти всебічну і широку дискусію щодо принципів діяльності галузі охорони здоров'я на сучасному етапі її розвитку та реформування, ролі самих медиків у вирішенні професійних, етичних і деонтологічних питань медичної професії.

2. Створити чітку систему управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров'я, враховуючи такий важливий аспект, як роль заступника головного лікаря з медсестринства, головної (старшої) медсестри в організації роботи медсетринської служби лікувально - профілактичного закладу та його структурних підрозділів.

3. Керівникам медсестринської служби (заступникам головного лікаря з медсестринства, головним (старшим) медсестрам при організації роботи медичних сестер враховувати: аспекти лідерства, морально-психологічний клімат в колективі, управлінську      роль керівника, організацію управлінської праці: планування роботи, організація службових нарад, управлінська інформація, комунікації, значення документів в управлінні.

4.Вести інформаційну роботу з медичною громадкіспо з питань інновацій в медсестринській освіті та діяльності.

5.Впроваджувати вітчизняну модель медсестринського процесу в практичній діяльності медсестер.

6.Розробляти і втілювати стандарти медсестринської практики в практичній діяльності медсестер.

7.Удосконалювати професійну освіту працюючих медсестер методом безперервного навчання на місцевих базах (проведення науково-практичних семінарів, конференцій як загально – лікарняних, так і, згідно профілю роботи медсестер, проведення контролю рівня знань шляхом тестувань, заліків з маніпуляційної техніки, невідкладній медичній допомозі, інфекційному контролю та ін.).

8.З мстою удосконалення роботи медсестринської служби проводити науково-практичні семінари для медсестер, фельдшерів, акушерок ЛПЗ на тему:

„ Управління якістю роботи медсестринською службою закладів охорони здоров'я", „Правові та етико-деонтологічні аспекти в діяльності медичних сестер закладів охорони здоров'я" та інші.

    9. Продовжувати науково - дослідницьку роботу з питань  

            медсестринської справи.

10.Проводити з метою розвитку регіональної та міжнародної співпраці в медсеетриксгві науково-практичні конференції  "Медсестринство без кордонів. Розвиток та перспективи" в різних регіонах України із залученням представників зарубіжних Асоціацій медичних сестер.

   Учасники конференції відзначили, що сучасна медична сестра - це  

   висококваліфікований спеціаліст, професіонал, людина з широким світоглядом, що

   добре орієнтується не тільки в своїй професії, але і в проблемах охорони здоров'я і 

   соціальній сфері в цілому. Професіоналізм і справедливість на верхівці медичної 

   практики лише тоді, коли медичний працівник чесно виконує свій морально-правовий

   обов'язок, постійно підвищує свою майстерність, опановує досягнення теоретичної і 

   практичної медицини.


       Фото – Ірини Апостолюк

       Прес – служба Личаківської РО ТЧХ м. Львова

 

 

Переглядів: 2366 | Додав: Олександр
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Четвер, 13.06.2024, 15:27
Меню сайту
Форма входу
TRANSLATE
Наші друзі
catalog.red-cross.org.ua redcross.org.ua lviv.medprof.org.ua meduniv.lviv.ua www.icrc.org/rus www.drk.de
Календар
Архів записів
Наше опитування
Звідки Ви довідались про наш сайт?
Всього відповідей: 362
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Iv. Stepura © 2024